Gedachten

zijn krachten

Gedachten zijn krachten

Je kunt je leven een positievere wending geven door middel van het veranderen van je gedachten. De filosoof Epictetus zei het zo treffend: “het zijn niet de gebeurtenissen zelf die ons zo somber of angstig maken, maar onze gedachten over deze gebeurtenissen, de manier waarop we deze bekijken”.

Je gedachten spelen een belangrijke rol bij het in stand houden van je depressie. Wat en hoe je denkt bepaald voor een groot deel je gevoel. Depressieve mensen denken vooral negatief. Negatief over zichzelf, anderen, de wereld en hun toekomst. Ze kijken voortdurend in hun negatieve kristallen bol. Veel van wat ze denken is irreëel en berust niet op de waarheid. De depressieve persoon kijkt immers door zijn zwarte bril.

Door middel van de Rationele Emotieve Therapie ( de RET) leer je om belemmerende gedachten op te sporen en te veranderen in helpende gedachten waardoor de stemming en het gevoel aanzienlijk zal verbeteren. In stap 3 van het stappenplan wordt deze procedure uitgelegd en kun je er zelf mee aan de slag. Aan ieder vervelend gevoel ligt een gedachte ten grondslag. Als je deze eenmaal op het spoor komt kan je je leven weer de goede richting op sturen. Het is immers nooit de gebeurtenis zelf die je een rot of depri gevoel geeft. Het is altijd je gedachte over deze gebeurtenis die dit veroorzaakt.